Füstbe ment erdők, terjeszkedő legelők

Ha nem lépünk közbe, száz éven belül a szárazföldjeink 7%-át borító trópusi erdők utolsó hektárját is birtokba veszi a környezettudatos erdőgazdálkodásnál jövedelmezőbb mezőgazdaság, különösen a legeltetés és a takarmányszója-termesztés.

Az ember sok ezer évvel ezelőtt megvetette a lábát a trópusi erdőségekben, helyenként kis léptékű fakitermelésbe vagy mezőgazdálkodásba kezdett, falvakat épített. A 20. és 21. században azonban az erdők pusztítása ipari méreteket öltött, látványosan változtatta meg a trópusi életközösségek arculatát.1 Szója-, pálmaolaj- és gumiültetvények, fafeldolgozó telepek, de mindenekelőtt a lakosságot vagy az exportpiacokat marhahússal ellátó legelők követelik maguknak az erdők hektárjait.

A Global Forest Watch adatai szerint2 2014-ben majdnem két Magyarországnyival csökkent a fákkal borított terület a Földön. Az utóbbi 40 év alatt elveszett erdők összterületét Európa nagyságúra becsülik. Száz év alatt földgolyónk esőerdeinek fele ment veszendőbe, s a Marylandi Egyetem és a Google 2015-ös műholdas térképén az erdőirtás új forró pontjait fedezhetjük fel, pl. a Mekong folyó vidékén és Madagaszkár szigetén.3

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) adatai4 azt mutatják, hogy 1990 és 2015 között az összes erdőterület 4128 millió hektárral csökkent, de lassult az erdőirtás üteme, az 1990-es évi 0,18%-ról a 2010 és 2015 között talált évi 0,08%-ra. Csak a trópusi erdők zsugorodtak jelentősen, ám az egy emberre jutó erdőterület a mérsékelt égöv kivételével minden éghajlati övben csökkent. Bár a környezetvédők erőfeszítései – főként Brazíliában – nem voltak hiábavalók, a néhány évtizede még érintetlen trópusi őserdők légi felvételein megdöbbentő veszteség tárul elénk: Dél-Amerikában (Amazonas-medence, Atlanti-parti esőerdők, Cerrado), Afrikában (Kongó-medence, Madagaszkár) és Délkelet-Ázsiában (Borneó, Szumátra, Mekong völgye) helyenként már nem is a letarolt területek tűnnek tájidegennek, hanem a megmaradt dzsungel foltjai.

Végleges-e a veszteség?

A Föld erdőségei 300 millió embernek adnak otthont és több mint másfél milliárdnak megélhetést, de nem csak ezért pótolhatatlanok. A növénytársulások közül az erdők asszimilálják a legnagyobb mértékben a klímaváltozással fenyegető szén-dioxidot, és közülük is a trópusi esőerdők a legnagyobb kapacitású széncsapdák. Ha egy esőerdő leég, vagy ha felégetik, a biomasszájában tárolt szénkészlet hatalmas mennyiségű üvegház hatású gázzal szennyezi a levegőt. A gyorsuló klímaváltozás visszahat az erdőkre, elősegíti a leromlásukat, ezzel bezárul az ördögi kör. A trópusi erdők megtizedelése miatt évente mintegy 1,5 milliárd tonna szén juthat a légkörbe.5 A Kongói Demokratikus Köztársaság 150 millió hektárnyi esőerdeje csaknem háromszor annyi szenet rejt, mint amennyi az emberi tevékenységből származó éves globális karbonemisszió.1

Tíz ismert szárazföldi állat- és növényfaj közül nyolc az erdőkben, legtöbbjük a trópusi esőerdőkben él.6 Ha ezek a fajok elvesztik természetes élőhelyüket, nagy részük végleg kipusztul. Az erdei ökoszisztémák lerombolásával felmérhetetlen kár éri a biológiai sokféleséget és a génállományt, ismert és ismeretlen fajok sokasága veszhet el így. A közeli jövőben Délkelet-Ázsiát sújthatja leginkább ez a biodiverzitási krízis.7 Az erdőirtást a fákkal együtt az aljnövényzet is megsínyli, és megindul a talajerózió, a terület mezőgazdasági hasznosítását éppúgy megnehezítve, mint az újraerdősítést.

Egy 90 éve zajló malajziai terepkísérlet8 rávilágít az újraerdősítés korlátaira. Az 1920-as években az akkor még brit fennhatóság alatt álló Malájföld kormányzata Kuala Lumpur közelében újraerdősíttetett egy kb. 500 hektár nagyságú, az előző években bányászati és földművelési célra letarolt területet. A kísérlet 15 fafaj telepítésével indult, de ma már 70-féle fa népesíti be az első ránézésre ismét teljes pompájában tündöklő erdőt. Csak a szakemberek tudják, hogy ez a „mesterséges őserdő” még messze van az igazitól: jó, ha ötszáz vagy ezer év alatt visszanyeri majd természetes genetikai, rendszertani, ökológiai sokszínűségét.

A hús- és tejipar felelőssége

Amazóniában 1990 és 2005 között az erdőktől elhódított terület csaknem háromnegyedét legelőként hasznosították. A brazil kormány később 62%-ra becsülte az elvesztett erdőterületek állattartásra fordított részét. Jelenleg globálisan is a szarvasmarha-legeltetés az erdőirtás fő hajtóereje. Túl nagy árat fizettetünk a Földdel és az állatvilággal az öt lakott földrész embermilliárdjainak hamburgereiért, borjúszeleteiért, tejtermékeiért és marhabőr használati cikkeiért.

Brazíliában környezetvédő szervezetek és kormányzati szervek nyomást gyakoroltak a húsforgalmazókra, hogy bojkottálják a letarolt erdők helyén működő állattenyésztő telepekkel kapcsolatban álló vágóhidakat.9 A Greenpeace és a három brazil húsipari óriáscég által 2009-ben aláírt G4 megállapodás nyomán az állattenyésztők többsége kénytelen volt kötelezettséget vállalni arra, hogy csak erdővédelmi szempontból tisztán legeltetett állatokat ad el a vágóhidaknak. Ezzel mérséklődött, de nem szűnt meg a hús- és tejipar erdőirtást ösztönző hatása, mert igen nehéz kiszűrni, hogy a haszonból hosszabb értékesítési láncokon keresztül az erdőktől elhódított ranch-ek tulajdonosai is részesüljenek.

A Union of Concerned Scientists (Aggódó Tudósok Szövetsége) 2016-os jelentése10 13 nagy húsforgalmazó céget értékelt az erdővédelmi elkötelezettségük szempontjából: 0-tól 100-ig pontozták, hogy a cégek működési elvei és gyakorlata gátolják-e az erdők károsításának ösztönzését. A Pizza Hut és a Burger King 0 pontot kapott, a Subway 5 pontot, de még az erdővédelem iránt legelkötelezettebb Walmart és McDonald’s is csak 52-t, illetve 48-at. Hatékony állat- és környezetvédelmi törvények hiányában a mi felelősségünk, vásárlóké és fogyasztóké, hogy bojkottal büntessük az állatok szenvedése és a leggazdagabb földi életközösségek sorsa iránt egyformán érzéketlen cégeket.

Hivatkozások:

  1. https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/23/destroying-rainforests-quickly-gone-100-years-deforestation
  2. http://www.wri.org/news/2015/09/release-new-global-data-finds-tropical-forests-declining-overlooked-hotspots
  3. http://www.climatechangenews.com/2015/09/02/google-lays-bare-overlooked-deforestation-hotspots/
  4. http://www.fao.org/news/story/en/item/326911/icode/
  5. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146290110700024X
  6. https://www.worldwildlife.org/habitats/forest-habitat#
  7. https://theconversation.com/even-as-more-new-species-are-found-southeast-asia-is-in-the-grip-of-a-biodiversity-crisis-67700
  8. https://www.scientificamerican.com/article/malaysian-rainforest-regeneration/
  9. http://www.sciencemag.org/news/2015/05/brazil-cattle-industry-begins-help-fight-deforestation
  10. https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2016/09/ucs-cattle-cleared-forests-climate-change-2016.pdf

Írta: Garai Attila