Értékrendünk

Legrégebbi magyarországi bejegyzett vegán szervezetként szükségét érezzük a vegánokat érintő negatív megnyilvánulások kapcsán állást foglalni annak érdekében, hogy a hétköznapi életet élő, másoknak semmivel nem ártó vegánokat és szimpatizánsaikat megvédjük az általánosító és szélsőségesnek tituláló megítéléstől.

A Vegán Állatvédelem Egyesület az alapszabályában foglaltaknak megfelelően kizárólag az erőszakmentes kommunikáció eszközével próbálja felhívni a figyelmet az állatok használatának szükségtelenségére és morálisan elfogadhatatlan mivoltára. Munkánk során kifejezetten törekszünk az erőszakmentes jelenlétre, és elkeserít minket, ha bárkinek a meggondolatlansága és felelőtlensége miatt a tevékenységünket és az életmódunkat olyan megnyilvánulással vagy cselekedettel azonosítják, amely nem illeszthető a mi értékrendünkbe.

A Vegán Állatvédelem Egyesület tagjai elhatárolódnak minden olyan személytől és cselekedettől, amely bármilyen mértékben is előre megfontoltan kárt tesz bárkinek a tulajdonában, kockáztatja mások épségét, vagy sérti mások jogait. Egyesületünk ugyanígy elutasítja az együttműködést olyan szervezetekkel, amelyek az ehhez hasonló magatartást saját tagjaiknak vagy partnereiknek következmények nélkül elnézik.

A vegán életmód és a vegán állatvédelem semmilyen formában nem foglalja magában a szándékos és elkerülhető ártást, sem emberrel, sem állattal szemben.

A vegán mozgalom meghatározó szereplőinek elkerülhetetlenül hatása van más szervezetek és aktivisták működésére. Felelősségük van ebben. Ennek figyelmen kívül hagyása olyan következményekkel járhat, amelyek miatt az alapvető értékrendeket tiszteletben tartó szereplők hátrányos megítélés alá kerülhetnek, konstruktív munkájuk kárba veszhet.

Kérünk mindenkit, aki ebben a mozgalomban tevékenyen részt vesz, hogy mindig mérlegelje tettének várható hatását másokra vonatkozóan, és tartsa tiszteletben, hogy a veganizmus egyik legfontosabb alapelve az erőszakmentesség.